4 Temel Ortam Atmosfer – Biyosfer – Litosfer – Hidrosfer

Bu konumuzda doğadaki dört temel unsurdan bahsedeceğiz. Dünyanın katmanları nedir tanımlarını yapacağız ve doğayı oluşturan dört temel unsur nelerdir hakkında bilgi vereceğiz.

Atmosfer (Hava Küre) Yerküreyi çepeçevre saran çeşitli gazlardan oluşan doğal bir ortamdır. Biyosfer (Canlılar Küresi) Litosfer, atmosfer ve hidrosferden oluşan doğal ortam içerisinde yaşayan canlılardan oluşur. Litosfer (Taş Küre) Yerkürenin çeşitli kayaçlardan oluşan ve canlıların üzerinde yaşadığı en dış katmanıdır. Hidrosfer (Su Küre) Okyanus, deniz, göl, akarsu, kaynak suları, buzullar ve yer altı sularının hepsine birden verilen isimdir.

doğayı oluşturan dört temel unsur nelerdir Doğayı oluşturan dört temel unsur ise hava, su, toprak ve ateştir. Doğal ortamı bir futbol takımına benzetebiliriz. Bu takımda her oyuncunun bir görevi vardır. Örneğin kaleci gelen topları tutmasa, forvet oyuncusu savunmada beklese, teknik direktör maçı televizyondan izlese neler olurdu? Halbuki takımda herkes kendi görevini bilir ve ona göre davranırsa takım amacına ulaşır.

Okulunuzda yöneticiler, öğretmenler, veliler ve yardımcı görevliler (memurlar, hizmetliler) sizlerin başarılı olması için iş bölümü yaparak dayanışma içinde çalışırlar. Müdür ve yardımcıları okula gelmese, öğretmenler derslere girmese, velileriniz okulunuzda size eğitim verilip verilmediği ile ilgilenmese, sizler canınız istediğinde derslere girseniz, derslerde sürekli gürültü yapsanız başarılı olabilir misiniz? Demek ki başarınızı sorumluluklarınızı bilen bir takıma borçlusunuz.

İşte bunun gibi yaşadığımız çevrede de dört unsurdan oluşan bir ortam vardır. Bu unsurlar arasında dengeli bir etkileşim vardır. Örneğin; Güneş’in ısıtmasıyla sular buharlaşır. Buharlaşan su yükselerek bulutları oluşturur. Rüzgarlar bulutları atmosferde farklı yerlere taşır.

Bu bulutlardaki nemin bir kısmı yoğunlaşır ve yağış olarak yere düşer. Düşen yağışın bir kısmı yer altına sızar, bir kısmı akarak göllere ve denizlere ulaşır, bir kısmı ise buharlaşarak tekrar atmosfere yükselir. Yağışlarla yere inen suyu, yeryüzündeki canlılar kullanır ve bu sayede yaşamlarını sürdürürler. İşte ifade edilen bu etkileşimdeki dengenin insanlar tarafından bozulması canlıların yaşamını olumsuz etkiler.

Doğal unsurların insana ve faaliyetlerine olan etkilerini coğrafya bilimi inceler, bu incelemeyi yaparken doğal ortamla ilgilenen diğer bilimlerle yardımlaşır.

4 Comments

  1. Helal olsun güzel anlatım yani konuyu pek anlamamıştım ama bunu okudum daha iyi anladım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest