Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti Nasıl Kuruldu?

Anadolu Türkiye Selçuklu devleti hakkında özet bilgi ve eserleri nelerdir?

Devletin “Selçuklu” ismini taşımasının sebebi ne olabilir ile konuya giriş yapabiliriz. Anadolu Selçuklu Devleti hakkında özet bilgiler bu yazımızda. Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri zaman içinde bu toprakların büyük bölümüne hakim olan Anadolu Selçuklu Devleti’dir. Büyük Selçuklu Devleti’ni kurucusu Süleyman Şah’ın anlatımıyla birlikte tanıyalım.

Süleyman Şah Kimdir? Büyük Selçuklu Devleti’ne adını veren Selçuk Bey’in torunlarından Süleyman Şah Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’nun fethiyle görevlendirildi. İç karışıklar yaşayan Bizans’ın zayıflığından yararlanarak İznik’e kadar ilerledi ve burayı başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdu (1075).

Fetih ve gazalarda bulunarak devletimin topraklarını Marmara Denizi’nden Suriye’ye kadar genişletti. Devleti Anadolu’daki en güçlü devlet haline getirdi. Askerleri ve halkı karşı doğruluk ve adaletten ayrılmamaya çalıştı. Böylece Müslüman olmayan halkın da devlete bağlılığını sağladı. Bizans’ın kötü idaresi yüzünden perişan olan halk, huzura kavuştu. Anadolu’ya göç eden Türk boylarına yerleşebilecekleri topraklar verdi.

anadolu selçuklu devletiSüleyman Şah’ın ölümünden sonra yerine oğlu I. Kılıç Arslan geçti. I. Kılıç Arslan devletin sınırlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar genişletti. Ancak Avrupa’dan gelen Haçlı tehlikesi Anadolu’da siyasi birliği sağlamasına engel oldu.

Avrupa’nın farklı devletlerinin bir araya gelerek oluşturdukları kalabalık Haçlı ordusu Anadolu’yu kolayca geçebileceklerini düşünüyordu. Ancak I. Kılıç Arslan, Danişmentlilerin de desteğini alarak Haçlı ordusuna büyük kayıp verdirdi (1097). Haçlı ordusu buna rağmen Anadolu’yu geçerek Kudüs’e ulaştı ve şehri ele geçirdi.

Haçlı Seferleri’nin sebepleri nelerdir ve bu seferler sırasında neler yaşandı? Bu konularla ilgili yazılarımı sitemizden aratarak ulaşabilirsiniz. XI. yüzyılda, Avrupa’da Katolik kilisesinin öncülüğünde Hz. İsa’nın doğduğu Kudüs’ün, Müslümanlardan alınması fikri ortaya çıktı. Bu, Haçlı Seferleri’nin görünen sebebiydi. Türklerin güçlenerek Suriye ve Filistin’i, ardından Anadolu’yu fethederek Hristiyanların yaşadıkları ülkelere hâkim olmaları Avrupa’yı tedirgin ediyordu. Yine Avrupa’nın içine düştüğü ekonomik bunalım da Haçlı Seferleri’nin bir başka sebebini oluşturuyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest