Atatürk’ün Basına ve Kitle İletişim Araçlarına Verdiği Önem

Atatürk basın özgürlüğü ve kitle iletişim verdiği önem ile ilgili sözleri düşünceleri nelerdir konusunda sizlere Atamızın görüşlerini paylaşacağız. Mustafa Kemal Atatürk iletişime ve basına büyük önem vermiştir. Kurtuluş Savaşı süreci, Anadolu’da ve yurt dışında yaşayan kişilere basın aracılığıyla bildirilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a gelmesinden sonra 14 Eylül 1919’da çıkarılan İradeyi milliye gazetesi, Sivas Kongresi tutanaklarıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşlerini yaymakta etkin olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisini toplamak üzere Atatürk’ün Ankara’ya gelişi üzerine, 10 Ocak 1920 günü, adını bizzat M. Kemal Atatürk’ün koyduğu hakimiyet-i milliye gazetesi yayımlanmıştır. Sosyal bilimcilerin yardımlarıyla Cumhuriyet yönetimi halka tanıtılmaya çalışılmıştır. Bunların yanı sıra, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Kurtuluş Savaşı’ndaki özverili mücadeleyi destekleyen gazeteler de yayımlanmıştır.

atatürk ve basınAtatürk herkesin fikrini alan bir liderdi halka gönül vermiş ve güvenmiştir. Gittiği her yerde kadın-erkek, yaşlı-çocuk demeden herkesle iletişim kurmuştur. Halkla kurduğu sağlıklı iletişimle Millî Mücadele’nin kazanılmasını sağlamıştır.

Atatürk’ün basın ile ilgili sözleri
Atatürk birçok yerde şöyle söylemiştir: “Benim dayanağım ve gücüm halkın bana gösterdiği güven ve sadakattir…”

Atatürk diyor ki “Bazen hiç umulmadık adamdan, ben pek çok şeyler öğrenmişimdir. Hiçbir düşünceyi, değersiz görmemek lazımdır. Neticede, kendi fikrimi uygulayacak bile olsam, herkesi ayrı ayrı dinlemekten zevk alırım.”

Atatürk, basını bir eğitim aracı olarak görmüştür. Bu konuda şöyle söylemiştir:
Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete gereksindiği fikrî gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmak için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu amaçla gazete çıkarılmış, Anadolu Ajansı kurulmuştur. Atatürk basının tarafsız, milletin sesi ve yol gösterici olması gerektiğini vurgulamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest