Baba Çocuk-Bebek İlişkisi

Yakın zamana kadar çocukların eğitim ve bakımını anneler üstlenirken günümüzde bu durum gittikçe değişmektedir. Buna neden olan faktörler ise teknolojinin gelişmiş olması, kadınların eğitim düzeyinin yükselmesi ve ekonomik ihtiyaçların giderek artarak iş dünyasında kadınlara duyulan ihtiyacın ortaya çıkması şeklinde sıralanabilir.

Bu gerekçelerle kadınların çalışma yaşamına başlamış olmaları, kadın ve erkeklerin çocuklarla ilgili sahip oldukları rollerin değişmesine neden olmuştur. Günümüzde çocukların bakımı ve eğitiminde babalar da rol almaya başlamıştır. Babalar da anneler kadar bebeklere ilgi göstermekte ve babaların davranışları da annelerin davranışlarına benzemektedir.

baba bebek ilişkisi Yapılan araştırmalar, babaların da anneler gibi doğumdan hemen sonra bebeğe fiziksel temasta bulunduklarında, annelerde olduğu gibi bebekle babalar arasında da duygusal bir ilişkinin ve baba ile bebek arasında bir bağlanmanın oluştuğunu ortaya koymuştur. Bunun için babanın bebekle fiziksel temasa geçmesi, ona sarılması, bakımıyla ilgili sorumluluklar alması ve onunla oyun oynaması gerekmektedir.

Babaların, çocuklarla oyun oynadıkları, çocukların eğitimleriyle, ahlaki değerleriyle, kişisel değerleriyle ve güvenlikleriyle ilgilendikleri görülmektedir. Ayrıca geleneksel ailelerde baba, çocuğun geleceğini planlama, disiplinini sağlama, evde ve dışarıda kişilerarası ilişkileri sürdürme gibi görevleri üstlenmektedir.

Babalar annelere göre çocuklarına daha çok emirler vermekte, onlara yaşamda gerekli bilgileri ve görev bilincini kazandırmaktadır. Ayrıca babalar özellikle erkek çocuklarının sağlıklı cinsel kimlik kazanmaları için özdeşim kuracakları en önemli rol modellerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest