Basın ve Haberleşme Özgürlüğü

Basın ve haber alma özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü, yayın hakkı, dernek kurma özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı gibi hak ve özgürlükler de düşünceyi açıklama özgürlüğünün tamamlayıcısı niteliğindedir.

Düşünce ve kanaatler basında yayınlandığında basın özgürlüğü, bilim ve sanat araçlarıyla açıklandığında bilim ve sanat özgürlüğü adını alır. Basın ve haberleşme özgürlüğünün ilk koşulu, haber, düşünce ve kanıları serbestçe açıklama, öğrenme ve toplanma olanağının bulunmasıdır. Basın ve haberleşme özgürlüğünün gereği olan düşünceyi açıklayabilme hakkının kullanılabilmesi için haber, düşünce ve kanıları yayma hakkının bulunması gerekir.

Basın ve Haberleşme Özgürlüğü Haber alma özgürlüğünün başlıca ögesi olan basın özgürlüğü, düşünceyi açıklama özgürlüğünün sonucudur. Bu özgürlüğün ön koşulu, kaynağı belgelenmeyen hiçbir haberi yayımlamamaktır.

İşte bu bilgiler ışığında TV’de doğru bilgilendirmek için haberi çarpıtmadan, yanıltmadan tarafsız olarak yayımlamalıyız. Habere konu olan kişi ve kurumların tümüne geniş bir şekilde yer vermeliyiz.

Bizim kanalımızda özel yaşamın gizliliğine saygı gösterildiğine herkes inanmalıdır. Devlet, aile ve kişi sırları açıklanmamalıdır. Yayınlarımızda, suça teşvik ya da suçlulara destek vermek kesinlikle yer almamalıdır.

Ulusal çıkarlara aykırı her davranışın karşısında olup Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak temel ilkelerimiz olmalıdır. Gündemi oluştururken düşüncelerimizi bilim ve kanıtlara dayalı olarak ermeliyiz. Toplumu yanıltacak yalan haberlere asla yer vermemeliyiz. Aksi halde kitle iletişim özgürlüğüne zarar vermiş oluruz ve kamuoyunu yanlış bilgilendiririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest