Bilim ve Teknoloji Aynı Anlama Gelmektedir

Cuma, 14 Kasım 2014, 0:20 | Biyoloji | 0 Comment | Read 4547 Times
by Bilgili Sayfa

Bilim ve teknolojinin yakın ilişkisinden dolayı bazı insanlar ikisinin aynı anlama geldiğini düşünebilirler. Ancak ikisi birbirinden farklı uğraş alanlarıdır. Bilim, bilme isteği ve merak duygusuyla doğal dünyada gerçekleşen olayları açıklayabilmek için yapılan bir girişimken, teknoloji bir tasarım sürecidir.

Bilim ve teknoloji, amaç ve ürünler açısından farklı alanlar olsa da her iki alan birbiri ile etkileşim hâlindedir. Teknoloji, bilimin ürettiği bilgileri kullanırken aynı zamanda bilimsel araştırmaların gelişmesini sağlayacak ürünler ortaya koymaktadır.

Yorum Yazabilirsiniz