Coğrafi Bilgi Sistemi Ne İşe Yarar

Yeryüzündeki birçok beşeri ve doğal olaylar birbirine bağlıdır. Doğal ve beşeri olaylar arasındaki etkileşimi belirlemek, birçok olgunun nedenlerini daha sağlıklı analiz etme olanağı sunar. CBS, bu anlamda önem taşımaktadır.

Daha önceki konumuzda kısaca coğrafi bilgi sistemi nedir tanımlamasını yapmış konu hakkında bilgi vermiştik. Şimdiki yazımızda coğrafi bilgi sistemi ve uygulanabilirliği ile ne işe yaradığını anlatacağız.

Bu sistemde, konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgiler toplanır, depolanır, işlenir ve kullanıcıya sunulur. Bunların gerçekleştirilmesi için bir donanıma ihtiyaç vardır.

cbs-cografi-bilgi-sistemiCBS’nin işlemesi için gerekli olan bilgisayar ve buna bağlı yan ürünleri oluşturan donanımın yanı sıra verilerin depolanması, görüntülenmesi ve analiz edilmesi için yazılımlara ihtiyaç vardır. CBS’nin işlemesi için grafik yapıdaki ya da tablo şeklindeki verilerin elde edilmesi gerekir.

CBS’nin oluşturulması, işletilmesi ve bunlardan yararlanılması insana bağlıdır. Bu nedenle teknik donanıma sahip olan insanlar, bu sistemin vazgeçilmez ögeleridir. CSB’nin verimli hâle gelmesinde kurum içindeki birimler ve kurumlar arasındaki bilgi akışının belirlenmiş yöntemlere göre yapılması gerekir.

Geleceğe yönelik yatırımlar yapmak, bazı olaylara karşı önlemler almak ve bilgilerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak açısından CBS önem taşımaktadır. Örneğin bir doğal kaynak yönetimi için arazi yapısı, su kaynakları, yabani hayat, madenler ve petrol gibi enerji kaynaklarına ait verilerin CBS’de değerlendirilmesi büyük kolaylıklar sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest