1:56 pm - Cumartesi Temmuz 11, 2020

Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir CBS

Salı, 10 Eylül 2013, 12:42 | Coğrafya | 0 Comment | Read 2973 Times
by Bilgili Sayfa

Coğrafi Bilgi Sistemi, yeryüzündeki fiziki ve beşeri unsurlara ait verilerin toplanması, depolanması ve analiz edilmesidir. Toplanan bilgiler bilgisayar ortamında sayısal veri olarak kaydedilip görsel verilere dönüştürülür.

Coğrafi bilgi sistemi kullanım alanları bu sistem günümüzde birçok fiziki ve beşeri problemin ortaya konulmasında ve çözümünde etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Mekana ait modellemelere imkan sunan sistem sayesinde geleceğe yönelik planlamalar kolaylıkla yapılabilmesi faydaları arasında gösterebiliriz.

CBS ne gibi kolaylıklar sağlar?
CBS ile toplanan veriler sürekli güncellenebilmektedir. Sistemin temel amacı olan farklı verilerin aynı tabanda birleştirilmesi ile oluşan görsel verilere kullanıcılar kolaylıkla ulaşabilirler. Veriler üzerinde analiz yapılabilme imkanı, sistemin sağladığı önemli avantajlar arasında yer alır.

cbs Haritacılık, çevre, savunma, arazi kullanımı ve belediyecilik hizmetleri alanında CBS yaygın olarak kullanılmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sisteminin uygulanabilmesi için bilgisayar donanımına, yazılıma, kullanacağımız doğal ve beşerî unsurlarla ilgili verilere ve bu alanda yetişmiş uzman elemanlara ihtiyaç vardır.

Yorum Yazabilirsiniz