Coğrafyanın Özü ve Önemi Nedir

Coğrafya 9.sınıf ders kitabında yer alan Coğrafyanın Özü ve Önemi hakkında bilgi. Öncelikle coğrafya biliminin öneminden bahsedelim.

Eğer hayatımızda coğrafya bilimi olmasaydı çevremizde oluşan coğrafi mekanların, dağların, ovaların platoların vs. nasıl oluştuğunu veya neyden meydana gldiğini öğrenemezdik Bu da bizim hayatımızda çok fazla kayıp olurdu bizim bunu öğrenmemiz çok önemli çünkü çevremizde meydana gelen olayları bilmemiz bunların nasıl oluştuğunu öğrenmemiz gerekir

  • İnsanı tanımadan,
  • Onun yaşadığı köyün, kasabanın, kentin özelliklerini bilmeden,
  • Üzerinde yaşadığı ülkenin, komşularının, topyekûn dünya ülkelerinin coğrafi bakımdan gösterdiği fiziki ve beşeri potansiyeli keşfetmeden,
  • Bastığı zeminin yapı ve rölyefini araştırmadan,
  • Tabiatın sinesinde gizlediği yer üstü ve yer altı zenginliklerini ve bunlardan nasıl yararlanılacağını tespit etmeden,
  • Dünya’ya diğer gezegenlerin doğrudan ve dolaylı etkilerini bilmeden,
  • Doğal olayların insanlara, mal ve mülklerine faydalarını arttırmak, zararlarını azaltmak ilkesine sahip olmadan,
  • İktisadi, kültürel ve siyasi gelişmeleri takip etmeden,
  • Yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımların önemli ölçüde maddi ve manevi kayıplara sebep olacağı aşikardır.
  • İşte coğrafyanın özünde bu temel hedefler, değerlendirmeler ve kısaca “kainatı tanıma ilkesi” yatmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest