8:43 am - Cuma Mayıs 29, 2020

Archive for the ‘Dersler’ Category

Demokrasi Nedir

Cumartesi, 21 Eylül 2013, 0:50 | Sosyal Bilgiler | 0 Comment
by Bilgili Sayfa

Öncelikle demokrasi ne demek kısaca özeti ile tanımını yapalım. Demokrasi, farklı biçimlerde tanımlanır ve çeşitli kavramları içinde barındırır. Demokrasinin temel ilkeleri ve özelliklerini ifade eden birçok kavram vardır. Bu kavramlar aynı zamanda demokrasi ile yönetilen ülkelerde var olan kurumları ve siyasi ...

Read More »

Kitle İletişim Araçlarının Esiri mi Oluyoruz

Çarşamba, 18 Eylül 2013, 12:44 | Sosyal Bilgiler | 0 Comment
by Bilgili Sayfa

Yapılan bir araştırmaya göre insanların büyük çoğunluğu TV, bilgisayar ya da internet ile insanlar günden güne teknolojiye bağlandı. Yani insanlar teknolojiye bağımlı hâle gelmişlerdi. Geçmişte kitle iletişiminde duman, posta güvercinleri ve atlı haberciler kullanıldı. Gazetelerin basılması, telgraf ve telefonun ...

Read More »

Kitle İletişim Araçlarının Temel Görevleri Nelerdir

Salı, 17 Eylül 2013, 21:03 | Sosyal Bilgiler | 0 Comment
by Bilgili Sayfa

Bu konumuzda kitle iletişim araçlarının temel özellikleri ve işlevleri nelerdir hakkında bilgilere yer vereceğiz. Gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları insanlar arasında iletişim ve etkileşim sağlarlar. Bunun yanı sıra yararları ve zararlarını da göz ardı etmemek gerekir. Kitle iletişim araçları ...

Read More »

Televizyonun Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Salı, 17 Eylül 2013, 20:11 | Sosyal Bilgiler | 0 Comment
by Bilgili Sayfa

Hayatımızda önemli yeri olan teknolojik bir ürün olan Televizyon yaşadığımız zamanın en değerli teknolojik cihazıdır. Televizyonun yararları ve zararlarını bu konumuzda anlatacağız. Teknolojiden uzak bir yaşam düşünülemez bu yüzden hayatımızın her alanında ihtiyacımız olan en önemli teknolojik ürünlerden biri ...

Read More »

Paralellerin Özellikleri Nelerdir

Cuma, 13 Eylül 2013, 14:09 | Coğrafya | 1 Yorum
by Bilgili Sayfa

Öncelikle paralel nedir vikipedi sonra kısaca özellikleri ve etkilerini açıklayalım. Ekvatordan kutuplara doğru birer derecelik açı aralıklarıyla çizildiği varsayılan çemberlere paralel, yer küre üzerindeki herhangi bir noktadan ekvator düzleminin merkezine doğru çizilen doğru ile ekvator düzlemi arasındaki açıya ise ...

Read More »

Haritalar Günlük ve Sosyal Yaşantıda İnsanlara Ne Gibi Kolaylıklar Sağlamaktadır

Perşembe, 12 Eylül 2013, 13:00 | Coğrafya | 0 Comment
by Bilgili Sayfa

Yer tarifinde çok önemlidir. Sağladığı kolaylıklar ulaşımda araçlarımızda hem zamandan hem yakıttan tasarruf etmemizi sağlar. Peki haritalar günlük ve sosyal yaşantıda insanlara ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? Günümüzde gelişen teknoloji ile GPS, navigasyon gibi yön ve yer tespiti gibi teknolojik cihazlar sosyal ...

Read More »

Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir CBS

Salı, 10 Eylül 2013, 12:42 | Coğrafya | 0 Comment
by Bilgili Sayfa

Coğrafi Bilgi Sistemi, yeryüzündeki fiziki ve beşeri unsurlara ait verilerin toplanması, depolanması ve analiz edilmesidir. Toplanan bilgiler bilgisayar ortamında sayısal veri olarak kaydedilip görsel verilere dönüştürülür. Coğrafi bilgi sistemi kullanım alanları bu sistem günümüzde birçok fiziki ve beşeri problemin ...

Read More »

Atatürk’ün Basına ve Kitle İletişim Araçlarına Verdiği Önem

Cuma, 6 Eylül 2013, 22:28 | Sosyal Bilgiler | 0 Comment
by Bilgili Sayfa

Atatürk basın özgürlüğü ve kitle iletişim verdiği önem ile ilgili sözleri düşünceleri nelerdir konusunda sizlere Atamızın görüşlerini paylaşacağız. Mustafa Kemal Atatürk iletişime ve basına büyük önem vermiştir. Kurtuluş Savaşı süreci, Anadolu’da ve yurt dışında yaşayan kişilere basın aracılığıyla ...

Read More »

Page 5 of 5 1 2 3 4 5