Eğitimin İşlevleri Nelerdir?

Eğitimin temel amaç ve işlevleri nelerdir konusunda toplumsal, siyasal, ekonomik ve bireyi geliştirme işlevleri hakkında bilgiler sunacağız. Eğitim insanları belli bilgi ve amaçlar doğrultusunda geliştirir. Eğitim toplumsal ve bireysel çok önemlidir.

Sizlere bu yazımızda eğitimin işlevlerini maddeler halinde sunacağız. Araştırma yaparken bu başlıklar üzerinden ilerleyebilir makaleler oluşturabilirsiniz.

Eğitimin Toplumsal İşlevi
Toplumun sürekliliğini ve gelişimini sağlayacak bireyler yetiştirmek.
– Kültürel mirası aktarmak
– Toplumsallaşmayı sağlamak
– Yenilikçi ve toplumun kültürünü geliştirecek bireyler yetiştirmek
– Toplumsal değişime uyumunu sağlamak

Eğitimin Siyasal İşlevi
Toplumdaki bireyleri mevcut siyasal düzene bağlı vatandaşlar olarak yetiştirmek
– Mevcut anayasal ve siyasal düzeni korumak
– Lider yetiştirmek
– Bilinçli seçmen yetiştirmek
– İyi bir vatandaş yetiştirmek
– Vatandaşlık haklarını kullanan ve görevlerini yerine getiren bireyler yetiştirmek
– Demokratik yaşamın gerektirdiği bilgi, davranış ve tutumlar sergileyen bireyler yetiştirmek

Eğitimin Ekonomik İşlevi
Bireylere belli bir beceri kazandırarak onları üretici konuma getirmek; endüstri, tarım, sanayi ve hizmet alanlarında toplumun gereksinimi olan insan gücünü yetiştirmek.

– Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını ve gelişmesini sağlamak
– Bilinçli üretici ve tüketici yetiştirmek
– Bireylere, ülke kaynaklarını akılcı biçimde kullanılması ve değerlendirilmesi için gerekli davranışları kazandırmak

Eğitimin Bireyi Geliştirme İşlevi
Eğitim kurumlarının toplumsal, siyasal ve ekonomik işlevlerini yerine getirebilmesi için bireyin hem zihinsel hem bedensel hem de duygusal yönden gelişmesini sağlayacak faaliyetlere yer vermesidir.

– Eğitim faaliyetlerini bireyin ilgi ve gereksinimlerine göre düzenlemek
– Bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamak
– Bir mesleğin gerekli niteliklerini kazandırmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest