4:18 pm - Perşembe Nisan 15, 7345

Felsefe Bilim İlişkisi Benzer ve Farklı Yönleri

Salı, 11 Mart 2014, 12:07 | Genel | 0 Comment | Read 4976 Times
by Bilgili Sayfa

Felsefe bilim ilişkisi nedir konusunu işlerken bu yazımızda benzer ve farklı yönleri hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilir bilgiler eşliğinde slayt hazırlayabilirsiniz. Eski zamanlardan beri felsefe mi bilimlerden beslenir yoksa bilim mi felsefeden yararlanır gibi birçok konuya tanık olmuşuzdur.

Felsefe Bilim İlişkisi Benzer Yönleri
Her ikisi de akla ve düşünme yasalarına dayanarak kendilerini haklı kılmaya çalışır. Her ikisi de evreni, insanı ve yaşamı bilinçli, yöntemli ve sistemli olarak araştırır. Her ikisinde de eleştiri süzgecinden geçirilmeyen bilgi güvenli bulunmaz. Her ikisi de eleştiri sonrası kavramlar ve soyutlamalarla bazı ilke ve yasalara ulaşarak genellemeler yapar.

felsefe bilim ilişkisiFelsefe Bilim İlişkisi Farklı Yönleri
Felsefe; evreni, insanı ve yaşamı sorgularken; bilim kendini olgular ile sınırlar. Evreni kendi inceleme alanına göre parçalara ayırır. Felsefe olgu ve olayların ardındaki gerçekliği açıklamaya çalışır. Bilim, doğa olayları arsında nedensellik bağları kurarak doğa ile ilgili yasalara ulaşmayı hedefler.

Felsefede kurgusal (spekülatif) ve rasyonel düşünüş gibi yöntemler kullanır. Bilimler ise tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanırlar. Bu makale ile ilgili bilimlerin felsefeden ayrılması onları tamamen felsefeden koparmış mıdır sorusuna da cevap verdik.

Yorum Yazabilirsiniz