Haberleşme Özgürlüğü Nedir

Pazartesi, 23 Eylül 2013, 23:30 | Sosyal Bilgiler | 0 Comment | Read 4598 Times
by Bilgili Sayfa

Anayasamızın basın özgürlüğü güvence altına alınmıştır işte o madde şu şekildedir. Haberleşme özgürlüğü hangi hakları kapsar.

Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.

haberleşme özgürlüğü Anayasamız kitle iletişim özgürlüğünün kapsamı hakkında ayrıntılı bilgilere yer vermiştir. Gizlilik ilkesi doğrultusunda telefon dinleme, mektup fax gibi özel haberleşmelerin gizli kalması ön görülür.

Gazeteci ya da televizyoncular haber yaparken kişi veya kurumlar hakkında istedikleri her haberi yayımlamamaları gerekir. Özel hayatı ihlal eden bazı durumlar keyfi haberler yapılmaması gerekir.

Yorum Yazabilirsiniz