İnsan ve Hayvanlar Davranışlarını Neye Göre Yaparlar?

Pazartesi, 10 Mart 2014, 23:29 | Bilgi | 0 Comment | Read 2230 Times
by Bilgili Sayfa

Düşünme, anlama, konuşma, iradesini kullanabilme gibi özellikler yalnızca insanda bulunur. O, bir davranışta bulunmadan önce düşünür, düşündüklerini plan ve programa alır ve sonra uygular. İnsan dışındaki varlıklar ise, Yüce Allah’ın belirlediği yasalar çerçevesinde hareket ederler.

Hayatta ne yapmaları gerektiği onlar için önceden planlanmıştır. Onlar Yüce Allah tarafından kendilerine verilen içgüdüleri sayesinde, bulundukları ortama uyum sağlarlar ve diğer canlılardan faydalanarak hayatlarını sürdürürler.

insan ve köpek İnsan diğer canlılardan farklı olarak akıl, irade ve konuşma yeteneğine sahiptir. Bunu düşünme, beceri ve yönetim gibi birçok element ekleyebiliriz.

Kendisine verilen bu özelliklerden dolayı insan, yaratılanların ‘’en üstünü’’ (İsra suresi, 70. ayet.) ve “Allah’ın yeryüzündeki halifesi”(Bakara suresi, 30. ayet.) ünvanını hak etmiştir. Yeryüzündeki diğer canlı ve cansız varlıklar onun emrine verilmiştir. Bilgi; hayvanlar içgüdüleriyle hayatlarını sürdürürler.

Yorum Yazabilirsiniz