İnsanın Doğa İle Etkileşiminde Coğrafya Biliminin Rolü

İnsan faaliyetlerinde coğrafya biliminden nasıl faydalanılmıştır?
Coğrafya, insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilimdir. Yeryüzündeki doğa olaylarını ve insan faaliyetlerini incelerken bunlar arasında ilişki kurar. Böylece olayları bir bütün olarak kavramamızı sağlar.

Örneğin; bir şehrin gelişmesi üzerinde etkili olan doğal kaynaklar, yüzey şekilleri, iklim, ulaşım, sanayi, nüfus vb. doğal ve beşeri faktörleri bir bütün olarak ortaya koyar. Herhangi bir bölgede yapılacak yatırımların belirlenmesi, yerleşme alanlarının oluşturulması, ulaşım ağlarının kurulması aşamalarında coğrafi çalışmalara ihtiyaç vardır.

Geleceğe yönelik planlamalarda, coğrafya biliminin verilerinden ve çalışma yönteminden faydalanılması, doğayı koruyarak doğadan faydalanma imkanı sağlayacaktır. Aksi taktirde yapılacak yatırımlarda büyük ölçüde emek, zaman ve hatta can kaybı meydana gelebilecektir.

insan ve doğa etkileşimiÖrneğin; verimli ovalarda sanayi tesislerinin kurulması, tarımı olumsuz yönde etkilerken böyle alanlarda meskenlerin inşa edilmesi depremde can ve mal kaybına neden olmaktadır. Bu ve benzeri olumsuzlukların temel nedeni, insanın doğayı yeterince tanımaması ve doğayla uyumlu sürdürülebilir projeleri hayata geçirememesidir. İşte coğrafya biliminin temel amaçlarından biri insanın doğayı tanımasını ve doğa ile uyumlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır.

Coğrafya yeryüzünde meydana gelen doğal olayları ve bunların insan yaşamına etkilerini sorgularken insanın doğa üzerindeki etkilerini de ele alır. Örneğin; tarım, turizm, ulaşım vb. birçok insan faaliyeti iklimin etkisindedir. Bunun yanında insanlar, doğada bazı değişiklikler yaparak farklı yararlanma şekilleri geliştirirler.

İhtiyaç duyulan suyun depolanması için barajlar yapılması; bataklıkların kurutularak tarım alanı haline getirilmesi; engebeli alanlarda tüneller, viyadükler, köprüler yapılması; sulama kanalları inşa edilmesi; madenlerin işletilmesi; ormancılık faaliyetleri gibi hususlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu uygulamalar yapılırken coğrafya biliminden faydalanmak oldukça önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest