İnsanlar Doğal Ortamlardan Yararlanırken Hangi Değişiklikleri Yapmışlardır

insanlar doğal ortamlardan yararlanırken hangi değişiklikleri yapmışlardır. İnsanın doğal çevreye etkisi, her alanda artarak devam etmektedir. Örneğin sulama kanalları sayesinde çöllerde yaşam koşulları oluşturulmaktadır. Isıtma sistemleri, sıcaklığın düşük olmasını önemli bir sorun olmaktan çıkarmıştır. Yapay yollarla yağmur yağdırılması da insanın doğayı ne kadar etkileyebildiğinin örneklerindendir.

İnsanlık tarihi, aynı zamanda doğal koşullarla mücadele tarihidir. İnsanlar doğada birçok değişiklik yaparak doğal koşulları kendi lehine dönüştürmektedir. Örneğin akarsular üzerine barajlar yapılarak sel baskınlarından korunmakta, bitki örtüsünden yoksun alanlar ağaçlandırılarak toprak erozyonu önlemektedir.

Gelişmiş teknolojiye sahip toplumlar doğal koşullara daha fazla egemen olmaktadır. Deniz ya da okyanusları birleştiren kanallar açılmakta, deniz altında ulaşım tünelleri yapılmaktadır. İnsanın doğaya olan etkileri hakkında şunları söyleyebiliriz. Beslenme, giyinme ve barınma gibi bir çok temel ihtiyacı doğal çevre ile ilişkilidir. İnsanlar toprağı işleyerek çeşitli ürünler elde eder.

Taş küre, hava küre ve su küreyle insan arasında karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır. Bu etkileşim coğrafya biliminin ana konularını oluşturmaktadır. Coğrafya, doğal varlıkların neler olduğunu ve bunların doğadaki dağılışını ortaya koyar. Bunun dışında doğal varlıkların sahiplenilmesi, korunması, bu kaynakların belirli bir plan çerçevesinde kullanılarak gelecek kuşaklara aktarılmasına hizmet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest