Kitle İletişim Araçlarının Esiri mi Oluyoruz

Yapılan bir araştırmaya göre insanların büyük çoğunluğu TV, bilgisayar ya da internet ile insanlar günden güne teknolojiye bağlandı. Yani insanlar teknolojiye bağımlı hâle gelmişlerdi. Geçmişte kitle iletişiminde duman, posta güvercinleri ve atlı haberciler kullanıldı. Gazetelerin basılması, telgraf ve telefonun icadı kitle iletişim araçlarını başka bir boyuta taşıdı.

Yeni gelişen kitle iletişim araçları ile insanlar bir haberi ya da bir mesajı rahatça gönderiyor ve alabiliyorlardı. 1950 sonrasında ortaya çıkan gelişmeler önce radyo sonra televizyonu hayatımıza girmesini sağladı. Artık insanlar hayatlarında hiç gitmedikleri yerlere gidebiliyor, hiç görmedikleri insanları görüp onlar hakkında haber ya da bilgi alabiliyorlardı. Kitle iletişim araçları insanlar arası etkileşimi artırmıştır.

kitle iletişim araçları TV ve gazeteyi diğer kitle iletişim araçları izlemiştir. İlk bakışta sadece eğlence aracı olarak görünen kitle iletişim araçları, önemli işlevler üstlenmiştir. Uluslar birbirini daha yakından tanıma olanağı bulmuşlardır. Dünyada ve evrende neler olup bittiğini daha iyi öğrenip anlamaya başlamışlardır.

21. yüzyılda hayatımızın her alanına giren bilgisayar kitle iletişim aracı olarak TV’nin yerini almış, iki yönlü iletişime olanak sağlamıştır. İnsanlar bilgisayar aracılığıyla hem bilgi üretip hem de bilgiyi yaymışlardır. Böylece, üretilen bilgi ya da haber dünyanın herhangi bir yerine anında ulaşılabilir hale gelmiştir. Büyüklerin düğmesine basmaya korktukları makinelere çocuklar âdeta egemen olmuşlardır.

İnternet ile birlikte, insanlar dünyanın dört bir yanıyla iletişime girmişlerdir. İnsanlar herhangi bir konuda, istedikleri kadar bilgi alabilme özgürlüğüne sahip olmuşlardır. Keşifleri anında izlemeye başlamışlardır. İnsanlar bilgisayar aracılığıyla haberleşme, bilgilerini yenileme ve yaşamlarını planlama yapmaktadırlar.

Buna karşılık, insanların kitle iletişim araçlarına aşırı bağlanması, iletişim kopukluğu, çatışma ve kültürel yozlaşma, kötü amaçlarla kullanım ve başkalarının özel yaşamına müdahale etme gibi birçok olumsuz yönleri ile sorunlara da yol açmakta, toplumda uyumsuz bireyler ortaya çıkmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest