Kitle İletişim Araçlarının Gelişimi

Geçmişten günümüze kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimi, toplumları yeni bilgi edinme ve çeşitlendirme biçimleriyle tanıştırmıştır. Kitabın gelişimi okuryazarlığın artmasına, televizyonun hayata girmesi görsel algının güçlenmesine sebep olmuştur.

Yazı bilgiyi taşıyan bir kodlama sistemidir. Yazının taşındığı malzemeler ise tarih boyunca değişiklikler göstermişlerdir. Dikili taş ve kil tabletlerde hayat bulan yazı, papirüs ve parşömende varlığını sürdürmüş, sonrasında kağıdın gelişimi ile kitap biçiminde yayılmaya ve bilgiyi yaymaya devam etmiştir.

Kitle iletişim araçlarının gelişimi ve çeşitlenmesi
1930 yıllarında Televizyon, görüntülerin karşı konulamaz gücü ile bir kültür haline dönüşmüş, insan hayatını yeniden tanımlamıştır. Televizyon kültürünün yaygınlaşmasının ardından basılı yayınlarda da görsel ağırlıklı çalışılmaya başlanmış, yazı azalmış, görseller çoğalmıştır. Tüketime yönelik reklamlar da görüntünün gücünden faydalanmaya başlamıştır.

kitle iletişim araçları1970’lerden itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlayan bilgisayarlar ile dijital çağ başlamış, masaüstü yayıncılığın gelişimi hızlanmıştır. Geliştirilen yazılımlar ve donanımlar yayınlama gücünü herkesin ulaşabileceği noktaya doğru taşımaya başlamıştır.

1980’lerde kullanılmaya başlayan internet ile dünyayı dijital olarak birbirine bağlayan dev bir ağ oluşmuş, haberleşme ve bilgi alışverişi daha da hızlanmıştır. Kitapla başlayan, radyo ve televizyonla devam eden kitle iletişim serüvenine bilgisayar ve internetin eklenmesi ile alışkanlıklar değişmiş ve yenilenmiştir.

Kablosuz internet, akıllı telefonlar, e-kitap okuyucuları, sanal alışveriş gibi kavramlar hayatın bir parçası olmuştur. İletişimde dijital çağ, bilgi alışverişinin daha da hızlanmasına ön ayak olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest