Kitle İletişim Araçlarının Temel Görevleri Nelerdir

Bu konumuzda kitle iletişim araçlarının temel özellikleri ve işlevleri nelerdir hakkında bilgilere yer vereceğiz. Gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları insanlar arasında iletişim ve etkileşim sağlarlar. Bunun yanı sıra yararları ve zararlarını da göz ardı etmemek gerekir.

Kitle iletişim araçları sayesinde gitmediğimiz yerleri görür, bilmediklerimizi öğreniriz bu yüzden hayatımıza renk katar. Toplumsal kamuoyu oluşturma gibi çok etkili işlevi ve görevi olduğu söyleyebiliriz.

Kitle iletişim araçları modern toplumun vazgeçilmez olgularındandır. Özellikle de televizyon ailenin bir üyesi haline gelmiştir. Kitle toplumundaki bireylerin çalışma zamanı dışındaki zamanlarının, yani boş zamanlarının giderek artması bireyleri kitle iletişim araçlarının doğal alıcıları konumuna getirmiştir.

kitle iletişim araçları İnsanlar, özellikle spor, müzik ve eğlence konularının çekiciliği nedeniyle, bu araçların oluşturduğu iletişim sürecinden çıkamaz duruma gelmişlerdir. Toplumsal yaşamın her alanına girmiş olan bu araçlar kuşkusuz hem toplum hem de birey açısından bazı temel görevleri yerine getirmektedirler.

Kitle iletişim araçları konusunda yapılan araştırmalarda bu araçların insan yaşamında geniş bir alana etki yaptığı ortaya çıkmıştır. Şu araçların etkisi sadece bireye yönelik de değildir. Bireyi, grubu etkilediğinde bu etki giderek toplumsal düzeyde yayılır. Televizyon başta olmak üzere; gazete, radyo ve internet giderek ailenin bir ferdi durumuna gelmiştir. Günümüzde Twitter ve Facebook bu oluşama en güzel örnektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest