Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İşletmeler de bireyler gibi kendilerini oluşturan toplumun bir parçasıdır. İşletmelerin topluma karşı yüklendikleri sosyal sorumlulukları bulunmakta ve bu sorumlulukları yerine getirmek durumundadırlar. İşletmelerin karlılıklarının yanında faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal olaylara karşı duyarlı olmaları önemlidir. Bu bağlamda işletmeler çalışanların hakları, çevre kirliliği, azınlık hakları, eğitim gibi birçok sosyal konuda topluma karşı sorumlu olmalı ve gerekli çabaları göstermek durumundadırlar.

Modern sosyal sorumluluk çerçevesinden bakıldığında, kavramın işletmelerin ahlaki yöndeki davranışlarına işaret ettiğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda sosyal sorumluluk, ahlaki anlamda işletmelerin çevrelerine ve topluma zarar verecek tüm eylemlerden kaçınmaları anlamına gelmektedir.

kurumsal sosyal sorumlulukSosyal sorumluluk kavramıyla ilgili olarak tartışılan konulardan biri de sosyal sorumluluğun ahlaki çerçevesiyle iş ahlakı ilişkisidir. Sorumluluk kavramını temel olarak birine ya da bir şeye karşı ahlaki yükümlülük olarak tanımlamak mümkündür. Sosyal sorumluluğa ilişkin genel kabul görmüş, işletmelerin topluma fayda sağlayacak biçimde yaptırımı olan ahlaki ilkeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte farklı ahlaki durumlar işletmelerin yükümlülüklerini açıklamak üzerine kullanılmıştır. İşletmelerin sosyal sorumluluklarının yanında ahlaki yükümlülükleri de bulunmaktadır. İşletmelerin ahlaki yükümlülükleri, işletmelerin ahlaki standartlara uyması ile şekillenmektedir.

Sosyal sorumluluk kavramı ve iş ahlakı ilişkisi literatürde iki farklı yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilki Carroll tarafından ortaya konulan, işletmelerin sorumluluklarının ifade edildiği “İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Piramidi” yaklaşımında yer alan ahlaki sorumluluklar boyutu; diğeri ise Milton Freeman tarafından tanımlanan Paydaşlar Yaklaşımıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest