2:58 pm - Cuma Temmuz 10, 2020

Omurgalı Hayvanlar ve Özellikleri

Pazartesi, 17 Mart 2014, 4:12 | Bilgi | 0 Comment | Read 2844 Times
by Bilgili Sayfa

Hayvanlar dünyasının, omurları kemik ya da kıkırdaktan oluşmuş bir omurga kemiği bulunan bütün organizmaları içeren dalı. Genellikle kemik iç iskeleti bulunan yaklaşık 50 000 hayvan türünü kapsayan omurgalılar (vertebrata) dalı, organlaşma bakımından en yüksek dalıdır. En gelişmiş biçimleri (primatlar ve takımı içinde yer alan insanlar) en yüksek ruhsal gelişme gösterirler.

Paleontoloji verilerine göre, omurgalıların kökeni günümüzden 350 milyon yıl kadar önceye dayanır. Omurgalıların özelliklerinden biri olan sırt ipini yalnızca kurtçuk evrelerinde taşıyan ilkel kordalılarla ortak atarlardan türemişe benzeyen çenesizler sınıfı söz konusudur. Omurgalı hayvanlar nelerdir muhabbetkuşu, yılan, kurbağa, köpek, alabalık, fok gibi havyanlar örnek verilebilir.

Omurgalı hayvanların özellikleri ve sınıflandırılması
omurgalı hayvanlarOmurgalılar, dışta hemen hemen kusursuz bir iki yanlı bakışım gösterirler. Aynı şey sindirim borusu ve buna bağlı bezler (farklı biçim ve işlevleri olan ve söz gelimi insanda bedenin sağ tarafında bulunan karaciğer ile bedenin sol tarafında bulunan pankreas) dışındaki iç organları içinde geçerlidir.

Omurgalı hayvanlar pul, tüy, kıl gibi çeşitli koruyucu organları vardır. Bazen kıkırdak olan ama büyük bir çoğunlukla kemikten oluşan iç iskeletin temelini sinir eksen ya da omuriliği koruyan omurga kemiği oluşturur. Bu gelişmiş sinir merkezi, duyu organlarıyla, hareket organlarıyla ve kaslarla bağlantılıdır.

Omurgalılar, en fazla iki çift hareket ütesi vardır. Bunlar göğüs ve kalça kemerleriyle omurgaya bağlanır. Omurgalıların bir dili, midesi, karaciğeri, pankreası, işlevlerin eşgüdümü ve içsalgı sistemi vardır. Üreme organları boşaltım organlarıyla anatomi açısından ilişkilidir. Omurgalılarda genellikle eşeyler ayrıdır.

Yorum Yazabilirsiniz