3:49 am - Perşembe Temmuz 9, 2020

Radyoaktif Maddeler Nedir ve Hangileridir

Çarşamba, 4 Eylül 2013, 23:18 | Bilgi | 0 Comment | Read 7335 Times
by Bilgili Sayfa

Radyoaktiflik özelliği taşıyan bir element, yani bir radyo element ya da radyoaktif element veya radyoizotop içeren maddelere radyoaktif madde denir. Radyo element ve radyoizotop terimleri hemen hemen eş değerlerdir. Radyo element sözcüğü özellikle radyoaktif elementler bulguladıklarında kendilerine verilen adlarla belirtildikleri zaman (mezotoryum 1, toryum X, radyum B, vb.) radyoizotop sözcüğü ise doğru adlar dizininden yararlandığı zaman (yani aynı örnekler için radyum 228, kurşun 214, vb.) kullanılır.

Atom numarası 84’e eşit ya da bundan daha yüksek olan bütün elementler kümesinden olan prometyumu (Z=61) ve geçiş metallerinin VII-a kümesinden olan teknesyumu (Z=43) eklemek gerekir. Bütün elementlerin aralarından kimilerinin uygulama açısından büyük bir önem taşıdığı bir ya ad birçok radyoaktif izotopu vardır. Hidrojen, karbon, fosfor, kobalt, astat, fransiyum, teknesyum gibi elementlerin de yalnızca radyoaktif izotopları vardır.

radyoaktif maddeDoğal radyo elementler, genellikle uranyum, toryum ya da aktinyum parçalanmasından kaynaklanmalarına göre iç radyoaktif kümede sınıflandırılır. Uranyum kümesi, toryum kümesi, aktinyum kümesi gibi.

Üretim söz konusu olduğunda nükleer reaktörlerde üretilen radyonükleitlerden söz etmek gerekir. Bunlardan bazıları yalnızca bir siklotron içinde döton ya da proton bombardımanıyla elde edilirler. Farklı atom ağırlıklarından dolayı izotoplar, kütle spektrografında birbirinden ayrılabilirler.

Ayrıca uranyum 238’in ayrılmasında olduğu gibi, delikli bir zardan akıtma, ısıl yayınım, izotop değiş tokuş tepkimeleri ve elektroliz yöntemleri de uygulanabilmektedir. Radyoaktif element özellikle kütleler arası fark çok büyük değilse kendisine denk düşen radyoaktif olmayan elementin kimyasal özelliklerine sahiptir.

Yorum Yazabilirsiniz