Runik Yazı ve Alfabesi

Runik yazı nedir ile başlarsak, rune olarak adlandırılan harfleri özel grafik işaretlerden oluşmuş ve Kuzey Avrupa ülkelerinde eskiden daha çok yaygın olarak kullanılmış olan yazıdır. Rune sözcüğü sır, gizem anlamındaki gotik runa sözcüğünden kaynaklanır. Runik yazı, halkın gözünde gizemli işaret sayılır ve bunlara bazı büyülü özellikler yüklenirdi. Söz konusu işaret ya da harfler özellikle maden ve taş üstüne yazıtlar kazımaya olanak verdi.

Runik yazı nerelerde kullanılmıştır…
Bu tür yazıtların binlerce örneğine eski İskandinav ülkelerinde daha çok İsveç’te Uppsala yakınlarında rastlanmıştır. Runikler, çoğunlukla başkalarının mezar taşı yazıtları ya da tanrılara yakarmadan oluşan yazıtlardan meydana gelir. Bunlar genellikle İzlanda dilinde kaleme alınmış kimi zaman doğru bir çizelge halinde, kimi zaman da üstüne yazıldığı desteği çepeçevre saran ve yılansı biçimde iç içe girmiş olan yazılardır.

runik alfabesiRunik yazı örneği
Gemilerin pruvalarında, kılıçları süslemek için yapılan topuzların üstünde, kadeh olarak kullanılan boynuzlarda, ağaç tabletlerde ve muska olarak kullanılan çubuklar üstünde runik yazı örneklerine rastlanmıştır. Pek çok yazar runik sözcüğünü, runiklerin yazıya aktarılmasını sağladıkları dili de belirtmek için kullandıkları için, eski İskandinav şiirlerinin runik olarak yazıldığını öne sürülür. Runik yazıların incelemesinde Türk bilim araştırmacıları da destek vermiştir.

Runik yazı harfleri
Runik alfabesi, başlangıçta on altı işaretten oluşuyordu, yani Thebai’nin efsanevi kurucusu sayılan Kadmos tarafında Yunanistan’a getirilmiş olan alfabe ile aynı sayıda harften meydana gelmişti. Bununla birlikte, İskandinavların Fenike alfabesini olduğu gibi kopya etmedikleri sanılır. Bundan hareketle söz konusu alfabenin biçimleri değil de yalnızca genel tutumluluğunu benimseyerek kendilerine özgü bir alfabe oluşturmuşlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest