SSK İşyeri Numarası Almak İçin Gerekli Evraklar

SGK, ssk işyeri sicil numarası almak için gereken belgeler nelerdir. Gerçek ve tüzel yani şirketlerde işyeri numarası almak için gerekli evrakları hazırlamanız gerekir. Şirket (limited, anonim, komandit), kooperatif, inşaat açılışı belgeleri aşağıdaki gibidir.

SGK gittiğiniz zaman evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlamanız gerekir. SSK şifre talebi için evrakları tamamlayın ve gerekli yerleri imzalayın. Şifre kapalı bir zarf şeklinde size verilecek ve yeni şifre oluşturma işleminden sonra ssk işyeri numarasını siz kullanabilir ya da muhasebeden sorumlu kişiye verebilirsiniz.

sgk sskGerçek Kişilerde Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler
2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu),
Nüfus Cüzdanı Sureti,
İkametgah İlmühaberi,
Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi,
Vergi levhası fotokopisi,
Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti,
Kira kontratı veya tapu fotokopisi,
İş ihaleli ise ihale sözleşmesi,
Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi,
İşveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri,
İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı,

Tüzel Kişilerde (Şirketler Limited, Anonim gibi) Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler
2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu),
Müdürün ve ortakların nüfus cüzdanı Suretleri,
Müdürün ve ortakların ikametgah ilmühaberleri,
Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi,
Vergi levhası fotokopisi,
Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti,
Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi,
Müdür imza sirküleri,
Kira kontratı veya tapu fotokopisi,
Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi,
İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı,

Tüzel Kişilerde (Kooperatifler) Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler
2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu),
Kooperatif Başkanının nüfus cüzdanı Suretleri,
Kooperatif Başkanının ikametgah ilmühaberleri,
Kooperatif Tüzüğü,
Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi,
Vergi levhası fotokopisi,
Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti,
Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi,
Kooperatif Başkanının imza sirküleri,
Kira kontratı veya tapu fotokopisi,
Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi,
İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı,

İnşaat İşyerlerinde (İnşaat kendi arsası üzerine yapılıyorsa) Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler
2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi,
Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler,

İnşaat İşyerlerinde (İnşaat Müteahhit Tarafından yapılıyorsa) Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler
2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi,
Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaatın anahtar teslim sözleşmesi,
Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler,

Nakliye ve Hafriyat İşlerinde Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler
2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
Nakliye ise aracın ruhsat fotokopisi,
Hafriyat ise aracın kati alım satım sözleşmesi veya fatura,
Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler.

SSK işyeri sicil numarası için gerekli evrak ve belgeler bunlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest