Tensip Tutanağı Nedir

İddianame kabul edildikten sonra, duruşma öncesi tensip tutanağı düzenlenir. Tensip tutanağında yer alacak hususlar hâkimin takdirinde olmak kaydıyla; tensip tutanağının başına mahkemenin adı, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hangi sıfatla görev yaptığı, hakim veya hakimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları, tarafların kimlikleri ile T.C. kimlik numaraları, varsa kanuni temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri, suç türü ve ilgili mevzuat maddeleri, suçun işlendiği tarih, sanıklar soruşturma aşamasında tutuklanmış veya gözaltına alınmışsa buna ilişkin tarih bilgileri yazıldıktan sonra, ilk duruşmanın tarih ve saati belirlenerek duruşmaya kadar yapılması gereken tüm işlemler karara bağlanır.

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra duruşmaya hazırlık evresinde iddianame, duruşma gününü bildirir çağrı kağıdı ile birlikte sanığa tebliğ olunur. Eğer açılan davalarda tutuklu sanık var ise, duruşma gününden en az bir hafta önce tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda cezaevi katibi veya bu işte görevlendirilen personel yanına getirilerek duruşma günü tebliğ edilir ve bu hususta bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak; duruşma tarihi ve saatini, savunma için talepte bulunup bulunmayacağını, bulunacaksa neden ibaret olduğunu, sanığa tebliğ edilen iddianamenin tarih ve numarasını, ihtiva eder. (CMK md. 176/3)

Tensip tutanağı cevap dilekçesi örneği hakkında yazımızı bir sonraki konumuzda yer vereceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest