Turist Kime Denir

Turist kelimesinin anlamı kısaca tanımlarsak Turizmin öneminin gittikçe artması, özellikle bazı ülkelerin ekonomilerinde büyük bir ağırlık kazanması, turist kavramı tanımına açıklık getirilmesini zorunlu kılmıştır. Bizde bu konumuzda bilinmesine rağmen turist kime denir gittikleri yerlerde neler yaparlar bunlara ele alacağız.

Turizm olayının hacmini belirleyebilmek için turist tanımının açık bir şekilde yapılması gerekir. Tarihsel açıdan ele alındığında, turist tanımlarının biri birinden bağımsız olarak açıklandığı ortaya çıkmaktadır. Turist kelimesinin kökeni 17. yüzyıla kadar gitmektedir.

Turizmin tanımı üzerindeki ilk denemelerden biri şu şekilde yapılmıştır: Turist, sürekli oturduğu yerden en çok bir yıl süre ile ayrılan ve geçici olarak gittiği yerlerde buralarda kazanmadığı parayı harcayan kimsedir. Turizm kavramıyla ilgili tanımlamada olduğu gibi, turist tanımlamasında da, süre ve ekonomik ölçütlerin özdeş olduğu görülmektedir.

turist Tanım yaklaşımında süre ölçütü, iki ayrı şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, sürekli oturulan yere geri dönüş bir yıl olarak belirlenmiştir. Diğeri, bireyin gittiği yerde kalışı ile ilgili süredir. Tanım bunun için geçici süre deyimini kullanmakta ve belirli bir zaman kesitini ayrıca belirtmemektedir. Buna göre, oturma yerinden ayrılma ile başlama süresinin dönüşte bir yılı aşmaması gereklidir.

Tanımlamanın dayandığı ikinci ölçüt, ekonomiktir. Gittiği yerlerde buralarda kazanmadığı parayı harcayan olarak belirlenen bu ölçüt, kişi için tüketici davranış kalıbı önermektedir. Bu tanımda, süre ve ekonomik ölçütlerin üzerinde durulmaktadır.

Bir ülkeye en az 24 saatlik bir süre boyunca kalmak için aşağıdaki nedenlerle gelenler turist olarak kabul edilirler. Zevk, ailevi nedenler, sağlık amacıyla vb. yolculuk edenler.

Kimler turis sayılmaz
1) Bilimsel, idari, dini, sportif nedenlerle veya bu çeşit toplantılara katılmak amacı ile yolculuk edenler,
2) Ticari nedenlerle yolculuk edenler,
3) Deniz gezileri ile gelenler, bu gezi süresi 24 saatten az olsa bile turist sayılırlar.
Turist olarak kabul edilmeyenler ise;
1) Ülkeye iş sözleşmesi ile veya böyle bir sözleşme olmaksızın gelip, bir iş yapmak veya bir işte çalışmak isteyenler,
2) Bir başka ülkede kamu amaçlı görevlendirilen kimseler (örneğin; diplomatlar),
3) Ülkede yerleşmek, devamlı kalmak için gelen kişiler,
4) Okullarda veya konaklama kurumlarındaki üniversite öğrencileri veya diğer gençler,
5) Bir sınır bölgesinde ikamet edenler ve başka bir ülkede yaşayıp komşu ülkeye çalışmak için gelenler,
6) Bir ülkede durmaksızın transit geçenler, seyahatleri 24 saati aşsa dahi turist olarak kabul edilmezler.

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest