Ülkemizdeki Nüfus Dağılışı Hakkında Bilgiler

Ülkemizde Nüfus Dağılışını Etkileyen Sebepler Nelerdir?
Bu konumuzda yaşadığımız yerde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Bu faktörler nüfus dağılışını nasıl etkilemektedir, etkileyen sebepler ve nedenler hakkında bilgi vereceğiz.

Ülkemizin bazı şehirlerini nüfus dağılımını etkileyen faktörler noktasında ele alacağız. Nüfusu en fazla ve en az olan illeri hangisi, ülkemizde nüfus dağılışının bu şekilde olmasının neden ve sonuçları neler olabilir şeklinde. Türkiye nüfus dağılımı illere göre bazı tespitlerde bulunacağız.

İstanbul: 13 255 685 nüfuslu İstanbul, nüfus sayısı ve nüfus yoğunluğu ile ülkemizde ilk sırada yer alır. İstanbul, asıl gelişimini coğrafi konumuna ve tarihî geçmişine borçludur. İki kıtayı ayıran boğazı, kıtalar arası ulaşımda kentin önemini artırmıştır. Tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliği ile çok önemli bir turizm merkezidir. Ülkemizin sanayi ve ticaret bakımından en gelişmiş kenti olan İstanbul, çok göç almaktadır.

Ankara: Türkiye’nin nüfus sayısı bakımından ikinci büyük ilidir. Başkent olduğu ilk yıllarda ekonomisi tarıma dayanan Ankara’nın Türkiye’nin yönetim merkezi olmasıyla birlikte hızla nüfusu artmıştır. İdari fonksiyonunun yanı sıra bir eğitim ve kültür şehri olan Ankara’da ticaret ve
sanayi de gelişmiştir.

İzmir: Nüfus sayısı bakımından üçüncü büyük ilidir. Tarihî bir şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile iç bölgelere bağlıdır. İzmir limanı ülkemizin İstanbul’dan sonraki ikinci büyük limanı olup dış ticaretimizde çok önemli yeri vardır. İzmir’in turizm, kültür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızla artmasını sağlamıştır.

Adana: Nüfus sayısı bakımından Türkiye’nin beşinci büyük ilidir. Akdeniz ikliminin görülmesi ve ülkemizin en verimli ovalarından sayılan Çukurova’nın burada bulunması nüfusunu artırmıştır. Sanayi, ticaret, tarım ve kültürel faaliyetlerin yoğun olduğu Adana, sürekli göç almaktadır.

Nüfus Dağılışını Etkileyen FaktörlerBunları Biliyor musunuz?
2010 nüfus verilerine göre ülkemizde km2’ye 96 kişi düşmektedir. Nüfus yoğunluğu İstanbul’da 2551, Tunceli’de 10 kişidir. Gümüşhane: Nüfus sayısı bakımından 77. sırada yer alır. Yeryüzü şekilleri bakımından yüksek ve engebelidir. İlin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ekonomik faaliyet imkanlarının kısıtlı oluşu, il dışına göçe neden olmaktadır. Bu durum nüfusu azaltmaktadır.

Baykurt: Nüfus sayısı bakımından 81. sırada yer alan Bayburt, engebeli bir alanda yer almaktadır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım işletmelerinin küçüklüğü ve verim düşüklüğü gelir yetersizliğine yol açmaktadır. Bu nedenle halk genellikle iş olanaklarının fazla olduğu illere ve yabancı ülkelere göç ederek
kazanç sağlama yollarını aramaktadır.

Ardahan: Nüfus sayısı bakımından 79. sırada yer alır. Yükseltisi fazla ve engebelidir. İş imkânlarının azlığı nedeniyle halk başka kentlere göç etmektedir. İlin coğrafi özellikleri nedeniyle de ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ardahan’daki yatırımların tamamı küçük kapasiteli işletmelerden meydana gelmektedir.
Ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen faktörler ve sebepler hakkında bilgi verdik. Tarım, ticaret, turizm gibi faktörler nüfusun dağılışını etkilemektedir.

Neler Öğrendik?
Doğal, beşeri ve ekonomik özellikler insanların yerleşimini ve nüfusun dağılışını etkiler. Türkiye’nin coğrafi özelliklerinin farklı olması nüfusunun dağılışının karmaşık ve düzensiz olmasına yol açmıştır. Şartların ekonomik faaliyetlere uygun olduğu yerlerde nüfus kalabalık, kısıtlı olduğu yerlerde ise seyrektir.

Ülkemizin nüfus dağılışını, nüfusu en fazla ve en az olan illeri dikkate alarak karşılaştırınız, ülkemizde nüfus dağılışının bu şekilde olmasının neden ve sonuçları neler olabilir hakkında görüşlerinizi yorum ile konumuza katılabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest