Vergide Yorum Yöntemleri

Vergi hukukunda yer alan vergide yorum yöntemleri 4 tanedir. Bunlar lafzi, tarihi, sistematik ve amaçsal yorumlardır. Şimdi bunları sırasıyla açıklayalım.

Lafzi (Deyimsel) Yorum: Gerçek idarenin normdaki kelimelere yansımasıdır.

Tarihi (Genetik) Yorum: Normun getirilişi esnasında sahip olduğu irade araştırılarak belirlenir. Yasanın hazırlanış süreci gibi.

Sistematik Yorum: Normun ait olduğu sistem içinde yeri diğer normlarla ilişkisi dikkate alınarak anlamlandırılır.

Amaçsal Yorum: Objektif yorum teorisine dayanır. Sosyal ve ekonomik olarak yorumlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest