Bilim İnsanları Doğayı Anlamak İçin Uygun Yöntemleri Seçerler

Bilimsel bilginin delillerle desteklenmesi gerektiğini öğrendik. Peki, bilim insanları bu delilleri nasıl toplar ve kullanırlar?

Bilim insanları bilimsel sorulara cevap ararken pek çok farklı yöntem kullanırlar; hangi yöntemin kullanılacağı araştırılan problemin doğasına, bilim dalına ve bilim insanının olaya bakış açısına göre değişir. Bununla birlikte, modern bilim rastgele işleyen bir süreç sonucunda ortaya çıkmaz.

Bilimde ve bilim insanlarının araştırmalarında özenle uygulanmaya çalışılan çeşitli ilkeler ve süreçler mevcuttur. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

a. Problemin Tanımlanması
Bilimsel bir çalışmanın yapılabilmesi için çözümü aranacak problemin net bir şekilde ortaya konulması çok önemlidir. Bilim insanları problemi net bir şekilde ortaya koyabilmek için gözlemler yapar ve konu ile ilgili alanda daha önceden yapılmış çalışmalardan yararlanırlar.

Bu süreç, bilim insanlarının problemin çözümüne işaret edebilecek bir hipotez oluşturabilmesi için gereklidir. Hipotez, araştırılacak probleme çözüm önerisi getiren, öncül gözlemlere ve tecrübelere dayanan, mevcut bilgi birikimi ışığında hazırlanmış, test edilebilir bir açıklamadır.

b. Verilerin Toplanması
Bilimin en önemli ilkelerinden birisi, bilim insanlarının ortaya attıkları hipotezleri somut delillerle desteklemeleridir. Biyologlar bu iş için genellikle deney ve gözlemlere başvururlar.

Deney, kontrollü şartlar altında ortaya konulan hipotezi test etmek için gerekli verinin toplandığı araştırma sürecidir. Bilim insanlarının deney ve gözlem gibi yöntemleri kullanarak araştırdıkları konu hakkında topladıkları bilgilere veri denir. Deneyler genelde iki grup içerir: kontrol grubu ve deney grubu. Kontrol grubu, deney grubunda yapılan uygulamanın etkilerinin karşılaştırılması amacıyla kullanılır.

Kontrollü deneylerde ortam şartlarından sadece bir tanesi değiştirilir. Değiştiğinde deneyin sonucunu etkileyen değişkene, diğer bir deyişle deneyde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken denir. Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene ise bağımlı değişken denir. Örneğin ışık renginin fotosentez hızına etkisi araştırılırken diğer tüm şartlar sabit tutulur ve ışık rengi değiştirilir. Burada kullanılan ışık rengi bağımsız değişkendir.

Kullanılan ışık rengine göre fotosentez hızında meydana gelen değişim ise bu renge bağlı olarak değişen sonuç yani bağımlı değişkendir. Deneylerde, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini maskeleyecek ortam şartlarının belirlenmesi ve bunların sabit tutulması çok önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest