Bitkilerin Farklı Olmasının Nedenleri

Değişik ortamlarda yetişen bitkilerin farklı olmasının nedenleri. Bitkilerin yetişmesi iklim koşullarına bağlıdır. Sıcaklık ve yağış, bir yerde yapılacak tarım etkinlikleri açısından belirleyici rol oynamaktadır. Kış aylarının kar yağışlı geçtiği yerlerde muz, portakal, zeytin; kurak geçtiği yerlerde ise çay, mısır ve pirinç gibi ürünleri yetiştirmek çok zordur.

Turizm, ulaşım, hayvancılık gibi etkinlikler de çevre koşullarına bağlıdır. Bu koşullar aynı zamanda bir yerin yerleşmeye elverişli olup olmadığını da belirlemektedir. Bu nedenle yeryüzünün bazı kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazla iken bazı yerlerinde de hiç insan yaşamaz.

İnsanların yaşama biçimi ve giyimleri de büyük ölçüde çevre koşullarına bağlıdır. Örneğin Ekvator’a yakın yerlerde kalın ve yünlü kumaşlar kullanılmaz. Kutuplara yakın yerlerle yüksek kesimlerde ince giysiler insanları soğuğa karşı koruyamaz. Ilıman kuşakta yaşayan insanların giysileri ise mevsimden mevsime farklılıklar gösterir.

Doğal çevre, insanların yaşama biçimini etkilemektedir. Buna karşılık insanlar da doğal çevreyi büyük ölçüde değiştirmektedir. İnsanın doğaya etkisi tarımla birlikte başlamıştır. Toprağı sürüp bitki yetiştirmeye başlaması, insanın yerleşik hayata geçmesini sağlamıştır. Yerleşik hayatın ilk döneminde tarım için elverişli yerler kullanılmış, sonraki dönemlerde diğer alanlar da tarım alanına dönüştürülmüştür.

Bataklıkların kurutulması, mera ve orman alanlarının tarıma açılması, bazı koy ve körfezlerin doldurulması, çok eğimli yamaçlara taraçalar yapılması, insanın doğal çevreyi değiştirme etkinliklerindendir.

İnsanın, yerleşim birimleri ve fabrikalar kurması doğal ortamı önemli ölçüde etkilemiştir. Apartmanlar, gökdelenler, fabrikalar görüntüyü ve arazinin yapısını değiştirmektedir. Bu yerleşim birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için barajlar yapılmakta; fabrika atıkları, kanalizasyonlar ve çöp yığınları çevreyi kirletmektedir.

Günümüzde hava kirliliği, büyük ölçüde yerleşim birimlerinde ısıtma amacıyla kullanılan yakıtlar, egzoz gazları ve fabrikalardan kaynaklanmaktadır. Böylece insan doğal çevreden yararlanırken bir yandan da doğal çevreye etkide bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest