Coğrafya Nedir Kısa Bilgiler

Coğrafya nedir? sorusuna cevap verebilmek için haklı olarak bir tanım yapmak gerekse de coğrafyanın konularından biri olan doğal sistemlerle ilgili aşağıdaki bilgileri inceleyerek bu tanıma birlikte ulaşmaya ne dersiniz?

Coğrafyanın inceleme alanı doğal ortamdır. Bu ortam insanın var oluşundan önce oluşmuş, insan dahil bütün canlı ve cansız varlıkları bünyesinde barındıran ortamdır. Coğrafyanın Dünya üzerindeki çalışma alanı, doğal ortam içinde insanın yaşam alanı ile sınırlıdır. Doğal sistemler dört unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; taş küre (litosfer), hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer) ve canlılar küresi (biyosfer).

cografya-nedirİnsanlar, Dünya’nın kabuğu olarak bilinen taş küre üzerinde yaşamaktadır. Evlerini ve iş yerlerini, taş küreden sağladığı malzemelerle yine taş küre üzerinde yapmaktadır. Taş kürenin çeşitli derinliklerinden madenler çıkarmakta, besin ve giysilerini topraktan elde edilen ürünlerden sağlamaktadır. Günümüzde özellikle petrol ve doğal gaz sondajlarıyla taş kürenin 12 km derinliklerine kadar ulaşılabilmektedir. Ancak taş küredeki ekonomik etkinlikler en üst kısımda yoğunlaşmaktadır.

Hava küre dediğimiz atmosfer, canlı ve cansız yaşamının en önemli unsurlarından biridir. Yeryüzünü çepeçevre kuşatan bu gaz tabakası Güneş’ten gelen ısı ve ışığın yeryüzünde dengeli dağılmasını, gölge yerlerin aydınlanmasını sağlar. Ayrıca rüzgâr ve basınç merkezlerinin meydana gelmesinde, buharlaşmanın ve yağışların oluşmasında rol oynar.

Yaşamın temel koşullarından biri olan su, su küreyi oluşturan okyanuslarda, denizlerde, göllerde, akarsularda ve yer altında bulunur. İnsanlar bazı besin maddelerini su küreden sağlarlar. İnsanlar, su kürenin farklı derinliklerine inmekte ya da çeşitli araçlar göndermektedirler. Günümüzde su kürenin 10 km derinliğine kadar inebilen deniz altı araştırma araçları yapılmıştır. Bu araçlar sayesinde su kürenin derinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler elde edilmektedir. Ancak insanlar ekonomik etkinliklerini daha çok su kürenin derinliği az olan kesimlerinde gerçekleştirirler.

Hava küre, su küre ve taş kürenin birbirlerine en fazla girdiği üç boyutlu ortama doğal çevre ya da canlılar küresi denir. İnsanlar, doğal ve beşerî unsurları bünyesinde bulunduran; uzunluk, genişlik ve derinliği bulunan bu üç boyutlu çevrede yaşamaktadır. İşte coğrafyanın asıl konusu, insanların çeşitli etkinliklerde bulunduğu bu doğal çevre ile insan arasındaki etkileşimdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest