Doğal Unsurlar Nelerdir

Doğayı oluşturan doğal unsurlar nelerdir çevremizdeki doğal unsurların anlamı Coğrafya dersi için insanların doğal unsurlardan bilinçsizce yararlanmaları hangi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır? Bu sonuçlar insanları nasıl etkilemektedir? konuları hakkında bilgilere yer vereceğiz.

İnsanın ve diğer canlıların içinde yaşadığı doğal çevre şartları, yaşam açısından onlara değişik olanaklar sunar. Bu değişiklikler, farklı bölgelerde yaşayan insanların beslenme, giyinme, barınma , düşünme ve kültürüne yansımaktadır. Ayrıca farklı ekonomik faaliyetlerde bulunmasına neden olmaktadır. Örneğin hava sıcaklığının yüksek veya düşük olması, yağışın az ya da çok olması yaşamımızı doğrudan etkilemektedir.

Sıcaklığın çok düşük olduğu yerlerde yetişen bitkiler azdır ve böyle yerlerde insanlar soğuktan korunmak için kalın giysiler giyer, iklim şartlarına uygun evler yapar, daha çok hayvansal gıdalarla beslenirler. Sıcaklığın aşırı derecede yüksek ve yağışın az olması da aynı şekilde yetişen bitki türlerinin az, yaşam için gerekli olan su kaynaklarının sınırlı olmasına neden olur. Bu nedenle bu tür yerlerde yaşayan insan sayısı azdır.

doğayı oluşturan dört temel unsur nelerdirSu, canlılar için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle su kaynaklarının bulunduğu yerler bitki ve hayvan türleri bakımından zengin yerlerdir. Ayrıca su kıyıları İlk Çağdan beri insanların yerleşim alanları olmuştur. Yer şekillerinin engebeli veya düz olması da insan yaşamını etkilemektedir. Engebeli ve yüksekliğin fazla olduğu alanlar, başta tarımsal üretim olmak üzere birçok ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemektedir.

İnsanlar, yaşamlarını daha iyi sürdürebilmek için az engebeli yerleri ve düzlükleri yerleşim alanı olarak seçmektedirler. İnsanoğlu, içinde yaşadığı ortamda çeşitli faaliyetlerde bulunur. Sıcaktan, rüzgardan, yağıştan etkilenir. Günlük yaşamını bunlara göre düzenler. Evlerin yapısı yer şekilleri, iklim ve çevredeki doğal malzemenin izlerini taşır. Tarımsal faaliyetleri yer şekilleri, iklim ve toprak yapısı belirler. Yaşanılan yerin yer altı zenginlikleri, akarsuları, gölleri, kıyıları ve ulaşım olanakları da ekonomik faaliyetleri etkiler

İşte bütün bu nedenlere bağlı olarak insan, çevresindeki doğal unsurları tanımak ve onlardan yararlanmak zorundadır. Bu amaçla insanlar, barajlar kurarak suyun hareketini kontrol altına almaya çalışmışlar, hayvanları evcilleştirmişler, bazı bitki türlerini yok ederek bu alanlarda kendi ihtiyacına göre bitkiler yetiştirmişlerdir.

Ayrıca tüneller, yollar yaparak, madenleri çıkarıp işleyerek doğaya etkide bulunmaktadır. İnsanın, yaşamını kolaylaştırmak için doğayı değiştirme ve ondan yararlanma isteği bazen yaşadığı ortamın bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle hava, su ve toprak kirliliği yalnızca insan yaşamını değil, yeryüzünde yaşayan canlıların tamamını etkilemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest