Doğanın İnsanların Yaşamını Nasıl Etkilediğine Örnekler

Doğanın insanların yaşamını nasıl etkilediğine dair örneklerden yararlanabilirsiniz. Doğanın birçok konuda insanın yaşamı üzerinde etkisi vardır. Bu konuyla ilgili hazırladığımız örneklerden yararlanabilirsiniz.

DENİZ DALGALARI: Kıyı bölgelerdeki biyo çeşitlilikte etkili olabilir. Kasırga ya açık bölgelerde şiddetli fırtınalarla çok yıkıcı etkileri olur. Aşırı dalgalar deniz turizmini ve deniz yolu taşımacılığını olumsuz etkiler. Tsunami bir doğal afettir. Kıyılarda çeşitli aşınma ve biriktirme şekilleri oluşumunu sağlar. Balıkçılığı da etkiler. Son dönemlerde dalga enerjisi üzerine ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

RÜZGAR: Bitkilerin yayılmasında tozlaşmasın da son derece önemlidir. Sıcaklığı ve sıcaklığın etkilediği her şeyi etkiler. Havayı temizletici özelliği vardır. Deniz turizmi için olumsuzluktur. Çok şiddetli rüzgârlar(Fırtına) doğal afetlere neden olabilir. Bazı yerlerde rüzgar santralleri ile enerji üretilir. Ayrıca geçmiş asırlarda ve günümüzde de taşımacılıkta rüzgar gücünden faydalanılmaktadır. Bir bölgedeki hava kütlelerinin taşıyıcı gücü rüzgarlardır.

TOPRAK: Canlıların önemli yaşam alanlarından biridir. Milyonlarca canlıya barınma imkanı sağladığı gibi tarımın üzerinde yapıldığı alan olması sayesinde her türlü besinin de ana kaynağıdır. İnsanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaçları olan besin maddelerinin en önemli yetişme alanıdır. Seramik çanak çömlek vb. kullanım alanları vardır. En önemli sorunu toprakların kirletilmesi ve erozyondur. Ayrıca toprağın verim gücü topraktan faydalanmayı etkilemektedir. Özelliklerine göre faydalanma yoğunlukları da değişir. Verimli alanlarda nüfus daha yoğun verim azaldıkça nüfus ve yerleşme sayısı azalmaktadır.

KAYAÇLAR: Yer kabuğunun ana malzemesidir. Ayrışarak toprak malzemesi olur. Tüm canlı hayatın beslenmesi ve barınması için gerekli ana malzemedir. Hayatımızın her anında olan bir unsurdur. Özellikle yapı malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca süs eşyası yapımında, enerji kaynağı olarak da kullanılır. Birçok sanayi dalının ham maddesidir. Bünyelerindeki birçok element veya mineraller değerli madenleri oluşturmaktadır.

BİTKİLER: İnsanların ve canlıların en önemli besin kaynağıdır. Dünya fotosentez dengesinde çok önemlidir. Besin zincirinin en önemli halkasıdır. Dünyada bir çok kullanım alanları vardır, kozmetik ilaç sanayi ev eşyaları vb.

İklim ve toprak özelliklerine göre yetişen bitki örtüsü, insanların faaliyetlerini değişik şekilde etkiler. Ormanların yakınında bulunan insanlar, ormanların çeşitli doğal güzellikleri yanında kerestesinden de yararlanır. Orman ürünlerine dayalı çeşitli sanayi faaliyetlerinde bulunurlar. Buna karşılık bozkırlarda yaşayan insanlar, ancak buraları mera olarak değerlendirebilir.

SICAKLIK: Canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için normal bir sıcaklık gerekir. Canlılar çok yüksek ve çok düşük sıcaklıkların olduğu yerlerde yaşamak da zorlanır. Canlılara uygun koşulların ortaya çıkması ve bu koşulların devamlılığında sıcaklık şartları direk etkilidir. Aşırı sıcak ve soğuk insan hayatını

NEM: Biyo çeşitliliğin yoğun olduğu bölgeler nemli ve sıcak alanlardır. Doğada canlıların uygun koşullar bulabileceği bir alan yaratır. Yağışı ve sıcaklığı etkiler. Bunların etkilediklerine de dolaylı da olsa etki eder. Nemin ve yağışın bol olduğu alanlar bitki örtülerinin gür ve sık olduğu, ılıman iklim şartlarının yaşandığı alanlardır. Nemin az olduğu alanlar kuraklık şartlarının arttığı ve ekonomik faaliyetlerin çeşidinin az olduğu alanlardır.

DAĞ: Yükselti ,iklim ve ekonomik özelliklerine göre tercih edilebilen alanlar olabilir. Genelde yerleşme için elverişsiz nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Yükselti değerlerine göre kışın kar yağışları ve buzullaşma görülebilir. Buda önemli bir tatlı su kaynağı oluşturur.

Dağlar yüksek ve engebeli yapısıyla tarıma elverişli arazilerin az olduğu, gerek eğimli ve sarp yer şekilleri gerekse aşırı kar yağışları ile ulaşımın zor olduğu, geçim kaynaklarının az olması nedeni ile de nüfus ve yerleşmelerin seyrek olduğu alanlardır.

AKARSU: İnsanlar için önemli bir su kaynağıdır. Ekonomik faaliyetlerimize direk etki yapar, önemli bir enerji üretim alanları ,tarımda sulama merkezleridir. Tarım, sulama, balıkçılık, turizm (rafting, piknik),yüzmek, serinlemek, enerji üretimi ve daha pek çok alanda insanlığa imkan sağlar.

MAĞARA: İnsanlar için geçmiş dönemde önemli bir sığınma alanıdır. Günümüz koşulların daha çok turizm ve doğal güzellik ve şifa merkezi olarak kullanılabilir

OVA: Önemli bir yerleşme alanlarıdır. Düz alanlardır. Ekonomik faaliyetlere, ulaşıma yerleşmeye elverişli yapısı ovaları cazip kılar en önemli özellikleri verimli topraklarla kaplı olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest