Hücrenin Temel Kısımları ve Görevleri Nelerdir

Fen ve teknoloji 7 sınıf konusu olan hücrenin temel kısımları görevleri nelerdir konu anlatımı ile sizleri bilgilendireceğiz. Hücrenin temel kısımları 3 tanedir bunlar, hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Ayrıca Boş bir el kremi kabı bulup içine açık renkli sabun doldurarak çekirdek yerine de küçük zıplayan toplar yerleştirerek hücrenin temel kısımlarını gösteren model hazırlayabilirsiniz.

Çekirdek içerisinde kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların vardır. Bilinen en küçük hücre, bakteridir. En büyük hücreye deve kuşu yumurtasının sarısı, en uzun hücreye de yaklaşık 1 m uzunluğunda olan sinir hücreleri örnek olarak verilebilir.

bitki ve hayvan hücresi Bazı ilkel hücrelerde ise çekirdek yoktur, kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların sitoplazmada dağınık olarak bu ilkel canlılarda bulunur. Hücre organellerinden mitokondri, kloroplast ve kofulun sadece görevlerini bilmeniz yeterlidir.

Hücre Zarı: Hücreyi dış ortamdan ayırarak hücreye şekil ve dayanıklılık verir. Hücre zarı seçici geçirgendir. Böylece her maddenin hücre içine girmesine veya çıkmasına izin vermez.

Sitoplazma: Çekirdek ve hücre zarı arasını dolduran yapıdır. Hücrenin yaşamsal olaylarının gerçekleştiği yerdir. Saydam ve yarı akışkandır. Büyük bir kısmı sudan oluşur.

Sitoplazmada solunum, boşaltım, fotosentez, sindirim gibi yaşamsal olaylar gerçekleşir. Peki, tüm bu olaylar burada nasıl gerçekleşir? Sitoplazmada, hücrenin yaşamsal faaliyetlerinin gerçekleştiği yapılara organel denir. Her organelin belli bir görevi vardır.

Çekirdek: Hücrenin yönetim merkezidir. Hücrede meydana gelen yaşamsal olayları düzenler ve denetler. Ayrıca içerisinde canlının kalıtsal özelliklerini belirleyen yapılar bulunur. Örneğin insanda ten rengi, boy; bitkilerde yaprak şekli, çiçek yapısı, gibi özellikler çekirdekte bulunan yapılar tarafından belirlenir. Çekirdeği
bir şirketin yöneticisine veya okul müdürüne benzetebiliriz

Tüm bu bilgileri kullanarak kedi, kurbağa, serçe, solucan gibi hayvanların hücreleri ile çam ağacı, kayısı ağacı, kara yosunu gibi bitki hücrelerinin benzer ve farklı yönlerini söyleyebilir misiniz?

Konu ile ilgili sorular

Sentriyoller hangi hücrelerde bulunur?
Ökaryotik hücrelerin çoğunda bulunurlar.

Kloroplast her hücrede bulunur mu?
Bitki hücresinde bulunur. İnsan ve hayvan hücrelerinde bulunmaz.

Bütün hücreler mikroskopla mı görülebilir? Sizce dünyadaki en büyük hücre hangisidir?
Evet, hepsi mikroskopla görülür.

Gözle göreceğimiz büyüklükte hücreler de var mıdır?
Deve kuşu yuturması örnek verilebilir.

Çekirdeği olmayan hücrelerin kalıtsal bilgileri nerede olabilir?
Mikroskobik canlıların çekirdekleri olmadığı için kalıtsal özelliklerini taşıyan yapılar sitoplazmada dağınık halde

İlk mikroskobu kullanan Antonie Van Leeuwenhoek (Antoni Van Lövenhuk) bir damla suyun içinde yaşayan çok sayıda canlıyı gözlemledi.

3 Comments

  1. Araştırmam için çok yararlı oldu,teşekkürler.Bu arada 7. sınıf konusu yazıyor ama 6. sınıfım 😀

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest