Peygamber Sözcüğü Neyi Çağrıştırmaktadır

Peygamber sözcüğü sizlere neyi çağrıştırmaktadır ve peygamber sözcüğünün anlamı nedir sorusu Peygamber ve Peygamberlere İman konusunun önemli bir noktasıdır.

Peygamber, Allah tarafından insanlar arasından seçilen ve onun mesajlarını insanlara ileten elçidir. Kur’an-ı Kerim‘de “peygamber”in karşılığı olarak “nebi” ve “resul” sözcükleri kullanılmıştır. Peygamberlerin ilettiği mesajlar, Allah’ın emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Bunlara ve bunların peygambere gönderilmesine vahiy denir.

İslam’da inanç esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır. Allah’ın sözlerini bizlere ulaştıran peygamberlere inanmak, Allah’a imanın gereğidir. Allah, insanları hiçbir zaman yalnız ve başıboş bırakmamış, tarih boyunca birçok peygamber göndererek onlara doğru yolu göstermiştir. Peygamberler, insanları Allah’a ve onun belirlediği ilkelere ve değerlere inanmaya çağırmışlardır.

Bu elçiler hak, adalet, iyilik ve güzelliği öğütlemişlerdir. Kötülük ve haksızlık gibi davranışlardan sakınmaya davet etmişlerdir. Yüce Allah, ilk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar çok sayıda peygamber görevlendirmiştir. Onun son peygamber olduğu Ahzab suresinin 40. ayetinde şöyle bildirilmiştir: O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”

Bütün Müslümanlar Allah’ın peygamberlerine ve onlara vahyedilene inanırlar. Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: “Deyin ki: Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakuboğullarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik.

Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Peygamberlere inanan, onların Allah tarafından seçildiğini ve insanlara rehberlik yapmak için gönderildiğini kabul mesajından haberdar edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest