4:20 pm - Pazartesi Mayıs 7, 6210

Vergide Yorum Yöntemleri

Cumartesi, 21 Şubat 2015, 17:44 | Bilgi | 0 Comment | Read 10228 Times
by Bilgili Sayfa

Vergi hukukunda yer alan vergide yorum yöntemleri 4 tanedir. Bunlar lafzi, tarihi, sistematik ve amaçsal yorumlardır. Şimdi bunları sırasıyla açıklayalım.

Lafzi (Deyimsel) Yorum: Gerçek idarenin normdaki kelimelere yansımasıdır.

Tarihi (Genetik) Yorum: Normun getirilişi esnasında sahip olduğu irade araştırılarak belirlenir. Yasanın hazırlanış süreci gibi.

Sistematik Yorum: Normun ait olduğu sistem içinde yeri diğer normlarla ilişkisi dikkate alınarak anlamlandırılır.

Amaçsal Yorum: Objektif yorum teorisine dayanır. Sosyal ve ekonomik olarak yorumlanır.

Yorum Yazabilirsiniz